Tarhan Koleji ve Sabancı Üniversitesi İşbirliği İle CIP (CIVIC INVOLVEMENT PROJECT) Programı Tarhan’da!

Tarhan kolejinde  tüm dünyaya karşı  sorumluluk hisseden , elini taşın altına koyan gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Toplumun sorunlarının farkında olmakla yetinmeyip sorunlara projeler üreterek çözüm bulmak amacıyla  Toplum Hizmeti Programı (CIP) uygulamaktayız. Yurt içi ve yurt dışında yürütülen projeler  ile öğrencilerimizi dünya sorunlarını içselleştiren aktif bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.Toplum hizmeti programı çerçevesinde lise öğrencilerimizin mezun olana kadar en az 70 saat toplum için yararlı çalışmalar yapmalarını zorunlu tutuyoruz. 

Tarhan Liseleri CIP akreditasyonu ile 2023-2024 yılında Türkiye ve dünya çapında akreditasyon dahilinde topluma hizmet projelerinde resmi olarak yer alacak ve öğrencilerimiz programı tamamladıklarında yurtdışı üniversitelere kabul süreçlerinde çok önemli bir rol oynayacak uluslararası CIP sertifikası almaya hak kazanacaklardır. CIP uluslararası literatürde ‘’Future Skills’’ (Geleceğin Becerilerini) kapsayan proje ve içeriklere sahiptir.

Tarhan Koleji Liselerinde CIP Programı, Sabancı Üniversitesi akreditasyonu ve işbirliği ile yürütülmektedir.