İlkokul Kademesinde Paylaşımlı ve İşbirlikli Okuma Çemberi ile Yaşam Boyu Okuma Alışkanlığı Tarhan’da!

Paylaşımlı ve İşbirlikli Okuma Çemberi, kitap okuma kültürünün artması, anlamlı ve anlayarak okuma yapılması için uygulanan bir yöntemdir. Yöntemin temel amaçları, öğrencilerde okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlama becerisi kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler belirlenen kitapları okumak ve aldıkları görevleri yerine getirmek için küçük gruplara ayrılırlar. Gruplar, kitaplarını bölümlere ayırarak okurlar,  her bölüm sonunda kendi aralarında tartışma yaparlar. En sonunda da okudukları kitabı diğer gruplara farklı yollarla anlatırlar.

Bu yöntem, okuma alışkanlığı kazandırmada ve okumayı sevdirmede çok etkili olan bir yöntemdir. Okuma Çemberi yöntemi,  bireysel okuma ve işbirliğine dayalı öğretimin birleşmesinden oluşur ve kuramsal açısından yapılandırmacılık ve sosyal kültürel teoriye dayanır.

Ayrıca, öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin artmasına da ciddi katkı sağlamaktadır.  Bir grup etkinliği olduğundan öğrencilerde; diğer öğrencilerle iletişim kurma, grup önünde konuşma, bölmeden dinleme, grupla ekiple çalışma gibi sosyal becerileri kazandırmaktadır. 

Kitap okumayı tamamladıktan sonra öğrenciler okudukları kitapla ilgili sınıfa sunmak üzere proje hazırlarlar. Projeler, özet sunumu, drama, tiyatro, eksik bölüm yazımı şeklinde olabilir.